Вашият сигурен партньор

Екомикс ООД

Фирма ,,ЕКОМИКС” ООД е утвърдил се лидер на местния и регионалния пазар в производството на бетонови и варови разтвори. Предметът на дейност на фирмата включва производство, транспортиране и полагане на бетонови и строителни разтвори със собствени бетон помпи.

С оглед оптимизиране на транспортните разходи на своите клиенти посредством намаляване на транспортното разстояние, ,,ЕКОМИКС” ООД разполага с две модернизирани производствени бази:

Производствена база в с.Житница, общ. Калояново

Производствена база в гр.Хисаря, общ. Хисаря

 

Производствените бази са разположени така, че максимално да покрият територията на двете общини, а и извън тях. Те са напълно автоматизирани, капацитетът им е общо 110м3/час, и съответстват на международните изисквания и стандарти, отнасящи се до производството на бетон. С това се гарантира бързо и качествено целогодишно обслужване на клиентите.