Анкета

Уважаеми клиенти,
Нашата организация прилага стандартите БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007. Основен приоритет за нас е непрекъснатото подобряване качеството на нашата работа. Стремежите ни са насочени главно към удовлетвореността на клиентите ни, Вашето мнение, съвети и препоръки са много важни за нас, затова Ви молим да отбележете избрания от Вас отговор , като 5 - най-голяма удовлетвореност, 1 - най-малка удовлетвореност

Как бихте оценили предлаганите от нас продукти и услуги по скалата от 1 до 5

Цена:
12345

Качество:
12345
Обслужване:
12345
Срокове за изпълнение на доставките:
12345

Обръщат ли се нашите служители към Вас с необходимото внимание и уважение?

ДАНЕНЯМАМ МНЕНИЕ

Получават ли Вашите запитвания към нас своевременен отговор?

ДАНЕНЯМАМ МНЕНИЕ

Получавате ли всички необходими документи в изряден вид при доставката на продукт/услуга?

ДАНЕНЯМАМ МНЕНИЕ

Бихте ли препоръчали на Ваши познати да работят с нас?

ДАНЕНЯМАМ МНЕНИЕ

Моля, посочете кои са нашите основни предимства на местния пазар?

Моля, посочете кои са нашите основни недостатъци на местния пазар?

Какви препоръки бихте дали на нашата фирма, за да растем и да се развиваме?

[recaptcha]