Posts by ecomix

Покана за ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ на ЕКОМИКС ООД

ЕКОМИКС ПРИКЛЮЧВА ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „РЕСУРСНА ЕФЕКТИВНОСТ“

ЕКОМИКС ООД проведе информационно събитие на тема „Ресурсна ефективност“

ЕКОМИКС ООД проведе информационно събитие на тема „Ресурсна ефективност“

Покана за информационно събитие на тема „Ресурсна ефективност“

Покана за информационно събитие на тема „Ресурсна ефективност“

Екомикс сключи договор за изпълнение по проект ,,Ресурсна ефективност“

Екомикс приключва договор за изпълнение на Проект „Енергийна ефективност“

Екомикс сключи договор за проект „Енергийна ефективност“

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители – „Избор с публична покана“ по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС...

Екомикс сключи договор за проект „Стратегия за успех 2015“